Pågående ICOer

Vad är ICO (Initial Coin Offering)?
ICO är ett sätt för företag att få in startkapital/finansiering till sitt nystartade företag. Företaget ger ut en Token som man kan investera i. Man bör komma ihåg att detta är en högriskinvestering.